Movab

Movab

Vi är ute på inspektionsrunda. Här är vi vid en solcellsdriven doseraranläggning. Århultsbäcken i Ängelholm.