Kalkdoserare


Movab har uthålligt, för att inte säga envist, hållit fast vid och utvecklat kalkning med doserare som ett effektivt och sätt att kalka rinnande vattendrag. Tack vare fina resultat och en framgångsrik teknikutveckling har intresset för kalkdoserare ökat markant de senaste åren.

Allt bättre teknik, kalkdosering, driftsäkerhet och nyutvecklade Movab Magna driftövervakningsprogram gör kalkdoseraren till en mycket kostnadseffektiv och säker kalkningsmetod. Movab bygger och monterar en nyckelfärdig anläggning enligt kundens specifikation. Kalkdoserare kan fås i en mängd olika varianter allt efter behov och förutsättningar. Den kan vara nätansluten, drivas med solceller och vindkraft i kombination med batterier. Silovolymen kan vara mellan 17 och 100 m3 vilket betyder 21 – 125 ton kalk.

Om det finns behov av en mer tillfällig doserarlösning kan vi i de flesta fall leverera en mobil kalkdoserare som kan monteras på lösa fundament. Detta ger en minimal byggpåverkan i naturen.

Kalkdoseraren utrustas med Movab Magna, ett nyutvecklat webb-baserat driftövervakningsprogram. Där kan du från din dator, läsplatta eller mobil styra kalkdoseringen, vara uppdaterad om tex. kalkvolym, vattenstånd, vatten- och lufttemperatur eller nederbörd. Du får också larm om beställningsnivå och andra viktiga parametrar. För mer information besök movabmagna.movab.nu/online   eller kontakta Movab.

Entreprenad

När du tror att kalkdoserare kan vara det bästa sättet att angripa ett försurningsproblem

Läs mer


Movab Magna

Movabs kalkdoserare tillsammans med styr- och driftövervakningssystemet Movab Magna är ett kostnadseffektivt, beprövat,

Läs mer