Movab Magna


Movab Magna –  Webbaserad driftövervakning  för kalkdoserare.

Movabs kalkdoserare tillsammans med styr- och driftövervakningssystemet Movab Magna är ett kostnadseffektivt, rationellt och säkert sätt att dosera rätt. Lägg därtill att det är mycket enkelt att använda. Systemet kan kopplas in på såväl nya som på befintliga doserare. Movab Magna kan enkelt byggas ut vid behov, t ex lägga till och/eller ta bort parametrar, koppla till regnmätare etc.

Movab Magna övervakar kontinuerligt de viktigaste parametrarna och larmar via en övervakad larmtjänst med SMS och/eller mail om förutsättningarna förändras eller om ett fel uppstår. Operatören, som är uppkopplad mot systemet, kan omedelbart göra de justeringar som behövs.

http://movabmagna.movab.nu/online/