Helikopter


Laroy Flyg utför all helikopterspridning åt Movab. Bolaget bildades ursprungligen 1976 och inledde ett samarbete med Movab redan 1981 för att uteslutande ägna sig åt kalkning.

Efter en tid av annan ägare förvärvade Leif Månsson bolaget och Laroy blev återigen Movabs kalkspridare. Laroy är det helikopterbolag som har den absolut längsta erfarenheten av kalkspridning i Sverige.

Laroy Flyg opererar helikoptrar av typen ECUREIL, AS 350 B3 som är den helikopter som lyfter mest i förhållande till sin egenvikt.

Se mera: laroyflyg.se