Båt


Bröderna Allerts Bulk & Miljökalkning är Movabs båtspridningsteam.

Allerts startade sin sjökalkningsverksamhet 1987 och har sen dess spridit 1000-tals sjöar från Skåne till Västerbotten. Genom sin praktiska erfarenhet och fortlöpande utbildning har dom ett brett kunnande.

Allerts använder egenutvecklade spridningsbåtar av typen Brahe som genom sin teknik och kapacitet ger en skonsam sjösättning och effektiv spridning.

Brahe har också visat sig vara ytterst lämplig för efterbehandlingar av nedlagda dagbrottssjöar och sandmagasin i Sverige och Tyskland.

 Se mera: br-allerts.com