Kalka själv


Här finns produkter och metoder för dej som vill göra en egen pH-justering av vatten i egen brunn eller kräftdamm. Här finns också kalkprodukt för halkbekämpning.
För information om återförsäljare kontakta Movab:  info@movab.nu Brunnskalk

Brunnskalk höjer pH-värdet i surt vatten

Läs mer
Dammar, Tjärnar

För Fiskevårdsföreningar och Kräftodlare som själva

Läs mer
Halk-kalk

Krossad kalksten 2 - 6 mm är marknadens mest miljövänliga

Läs mer