Brunnskalk


Brunnskalk höjer pH-värdet i surt vatten i en grävd brunn. Nordkalks Brunnskalk är en ren naturprodukt avsedd för brunnsfilter och kalkinfiltration. Genom att installera ett brunnsfilter förbättrar du vattenkvaliteten. Önskvärt pH i vattnet är 7 – 8. Fyll filtret och byt sedan brunnskalken efter 3 – 5 år. För information om brunnsfilter se:  winnerhaga.se

Du kan också förbättra vattenkvaliteten genom att bygga en kalkinfiltration och låta regn och smältvatten passera en kalkstensbädd innan det når brunnen. Kalkstenbädden bör nå ut 1 – 2 meter från brunnskanten och vara c:a 50 cm djup. Är marken plan, lägg bädden runt hela brunnen. Om marken lutar, lägg bädden på tillrinningssidan. Använd brunnskalk 2-6 mm. Produkten kan vid större mängder levereras löst på flakbil.