Halk-kalk


Krossad kalksten 2 – 6 mm är marknadens mest miljövänliga halkbekämpningsmedel. Kan användas på garageuppfarter, cykel- och gångvägar, trappor mm.

Nordkalks Halk-kalk är den enda halkbekämpningsprodukt som har en positiv miljöpåverkan. Kalksten motverkar försurning.

Den torra kalkstenen drar till sig fukt och fryser fast i isen. Eftersom kalkstenen inte smälter isen så blir resultatet ett torrt och rent halkskydd utan slask.

Samla upp Halkkalken efter vintern och återanvänd kalken genom att fräsa eller gräva ner den i rabatterna eller kökslandet.