Dammar, Tjärnar


För Fiskevårdsföreningar och Kräftodlare som själva måste justera pH-värdet används Nordkalk P-märkt sjökalk 0 – 0,2 mm. i 25 kg säck. Sjökalk kan även levereras i 1000 eller 1500 kg  storsäck.

En tumregel är att det går åt 20- 30 gram kalkstensmjöl per m3 vatten för att höja pH-värdet en enhet, tex. från pH 5 till pH 6. Sprid ut kalkstensmjölet över så stor vatten- eller isyta som möjligt, vänta någon vecka och gör en ny pH-analys.