Rinnande vatten


Kalkning direkt i rinnande vatten (bäckar, åar, älvar ) sker med stationära doseringsanläggningar. Dessa består i huvudsak av en silo som innehåller kalk och en doserare som tillför exakt den mängd kalk som behövs. Kalkningsmedlet är finmalt kalkstensmjöl 0 – 0,2 mm.

Doserarna utrustas med Movab Magna, ett webb-baserat driftövervakningsprogram. Anläggningarna kan fås i en mängd varianter, se vidare under Kalkdoserare.