Sjöar


Kalkning av sjöar utförs med båt eller helikopter. Vilket man väljer beror på sjösättningsmöjligheterna och vilken kalkvolym som skall spridas. Är kalkgivan mindre än 5 – 10 ton blir helikopterspridning billigare, om helikoptern är i närheten.

Det vanligaste kalkmedlet till sjöar har varit finmalt kalkstensmjöl, 0 – 0,2 mm. De senare åren har det skett en övergång till grövre dammfri produkt (Optimix) när det gäller helikopterspridning. För spridning med båt är den dominerande produkten fortfarande kalkstensmjöl. Under rubriken Kalka själv ger vi några tips och råd till dig som vill kalka på egen hand.