Våtmarker


Kalkning av våtmarker eller utströmningsområden sker uteslutande med helikopter. Kalkningsmedlet är en grövre fraktion än den som används i sjöar. Movabs våtmarkskalk heter Optimix och består av kalkstensmjöl 0,2 – 1,0 mm  och vattenverksgranuler.

Granulen kommer från avhärdningsprocessen i vissa vattenverk tex. Vomb, Bulltofta och Uppsala och är en recyclingprodukt som inte påverkar miljön vid framställningen. Optimix är dammfri vid spridning.