Trädgård

Marken försuras årligen bland annat genom nederbörd och gödsling.

Brunnskalk

Genom att installera ett brunnsfilter förbättrar du vattenkvaliteten

Dammar, tjärnar

För Fiskevårdsföreningar och Kräftodlare som själva måste justera pH-värdet.

Halk-kalk

Kan användas på garageuppfarter, cykel- och gångvägar, trappor mm.

Här finns produkter och metoder för dej som vill göra en egen pH-justering av vatten i egen brunn eller kräftdamm. Här finns också kalkprodukt för halkbekämpning.
För information om återförsäljare kontakta Movab:  info@movab.nu 

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu