Kalkdoserare

Movab har uthålligt, för att inte säga envist, hållit fast vid och utvecklat kalkning med doserare som ett effektivt och sätt att kalka rinnande vattendrag. Tack vare fina resultat och en framgångsrik teknikutveckling har intresset för kalkdoserare ökat markant de senaste åren.

Allt bättre teknik, kalkdosering, driftsäkerhet och nyutvecklade Movab Magna driftövervakningsprogram gör kalkdoseraren till en mycket kostnadseffektiv och säker kalkningsmetod. Movab bygger och monterar en nyckelfärdig anläggning enligt kundens specifikation. Kalkdoserare kan fås i en mängd olika varianter allt efter behov och förutsättningar. Den kan vara nätansluten, drivas med solceller och vindkraft i kombination med batterier. Silovolymen kan vara mellan 17 och 100 m3 vilket betyder 21 – 125 ton kalk.

Om det finns behov av en mer tillfällig doserarlösning kan vi i de flesta fall leverera en mobil kalkdoserare som kan monteras på lösa fundament. Detta ger en minimal byggpåverkan i naturen.

Kalkdoseraren utrustas med Movab Magna, ett nyutvecklat webb-baserat driftövervakningsprogram. Där kan du från din dator, läsplatta eller mobil styra kalkdoseringen, vara uppdaterad om tex. kalkvolym, vattenstånd, vatten- och lufttemperatur eller nederbörd. Du får också larm om beställningsnivå och andra viktiga parametrar. För mer information besök movabmagna.movab.nu/online eller kontakta Movab.

Kalkar mot försurning

Värnar våra vatten

Movab Magna

Webbaserad driftövervakning för kalkdoserare.

Läs mer

Entreprenad

När du tror att kalkdoserare kan vara det bästa sättet att angripa ett försurningsproblem..

Läs mer

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu