Båt

Bröderna Allerts Bulk & Miljökalkning är Movabs båtspridningsteam.

Allerts startade sin sjökalkningsverksamhet 1987 och har sen dess spridit 1000-tals sjöar från Skåne till Västerbotten. Genom sin praktiska erfarenhet och fortlöpande utbildning har dom ett brett kunnande.

Allerts använder egenutvecklade spridningsbåtar av typen Brahe som genom sin teknik och kapacitet ger en skonsam sjösättning och effektiv spridning.

Brahe har också visat sig vara ytterst lämplig för efterbehandlingar av nedlagda dagbrottssjöar och sandmagasin i Sverige och Tyskland.

 Se mera: br-allerts.com

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu