Trädgård

Marken försuras årligen bland annat genom
nederbörd och gödsling.

Läs mer

Trädgård

Trädgården är ett av våra viktigaste livsrum, här hämtar vi kraft och energi för att orka med vardagen. Den är också vårt ansikte utåt oavsett vilken årstid det är. Här umgås vi under den varma perioden naturligt sätt när vi vill koppla av eller festa tillsammans.

Förutsättningarna för att detta livsrum ska fungera så som du önskar är att jorden mår bra. En jord som mår bra är i balans och har ett pH-värde kring 6,5. Marken försuras årligen bland annat genom nederbörd och gödsling.

Det enklaste och snabbaste sättet att återställa balansen är genom att kalka med Nordkalks trädgårdskalk en gång per år, då bibehåller jorden sin balans och kan fungera som livgivare åt dina grönsaker och din gräsmatta. Dessutom får du full effekt av din gödsel. Att gödsla på en jord med lågt pH är ineffektivt – näringen kan inte tas upp till fullo.

Brunnskalk

Genom att installera ett brunnsfilter förbättrar du
vattenkvaliteten.

Läs mer

Brunnskalk

Brunnskalk höjer pH-värdet i surt vatten i en grävd brunn. Nordkalks Brunnskalk är en ren naturprodukt avsedd för brunnsfilter och kalkinfiltration. Genom att installera ett brunnsfilter förbättrar du vattenkvaliteten. Önskvärt pH i vattnet är 7 – 8. Fyll filtret och byt sedan brunnskalken efter 3 – 5 år. För information om brunnsfilter se: winnerhaga.se

Du kan också förbättra vattenkvaliteten genom att bygga en kalkinfiltration och låta regn och smältvatten passera en kalkstensbädd innan det når brunnen. Kalkstenbädden bör nå ut 1 – 2 meter från brunnskanten och vara c:a 50 cm djup. Är marken plan, lägg bädden runt hela brunnen. Om marken lutar, lägg bädden på tillrinningssidan. Använd brunnskalk 2-6 mm. Produkten kan vid större mängder levereras löst på flakbil.

Dammar, tjärnar

För Fiskevårdsföreningar och Kräftodlare som själva
måste justera pH-värdet.

Läs mer

Dammar, tjärnar

För Fiskevårdsföreningar och Kräftodlare som själva måste justera pH-värdet används Nordkalk P-märkt sjökalk 0 – 0,2 mm. i 15 kg säck. Sjökalk kan även levereras i 1000 eller 1500 kg storsäck.

En tumregel är att det går åt 20- 30 gram kalkstensmjöl per m3 vatten för att höja pH-värdet en enhet, tex. från pH 5 till pH 6. Sprid ut kalkstensmjölet över så stor vatten- eller isyta som möjligt, vänta någon vecka och gör en ny pH-analys.

Halk-kalk

Kan användas på garageuppfarter, cykel- och
gångvägar, trappor mm.

Läs mer

Halk-kalk

Krossad kalksten 2 – 6 mm är marknadens mest miljövänliga halkbekämpningsmedel. Kan användas på garageuppfarter, cykel- och gångvägar, trappor mm.

Nordkalks Halk-kalk är den enda halkbekämpningsprodukt som har en positiv miljöpåverkan. Kalksten motverkar försurning.

Den torra kalkstenen drar till sig fukt och fryser fast i isen. Eftersom kalkstenen inte smälter isen så blir resultatet ett torrt och rent halkskydd utan slask.

Samla upp Halkkalken efter vintern och återanvänd kalken genom att fräsa eller gräva ner den i rabatterna eller kökslandet.

Här finns produkter och metoder för dej som vill göra en egen pH-justering av vatten i egen brunn eller kräftdamm. Här finns också kalkprodukt för halkbekämpning.
För information om återförsäljare kontakta Movab:  info@movab.nu 

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu