Kalk

Kalkprodukterna är naturligtvis den viktigaste ingrediensen i försurningsbekämpningen. Rätt kvalitet med avseende på fraktion och kemi är en förutsättning för ett bra resultat. Vi köper alla våra produkter från Nordkalk AB som är Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensbaserade produkter.

I Sverige tillverkar Nordkalk sjökalk i Ignaberga (Hässleholm), Uddagården (Falköping), Köping. Kalkfabrikernas geografiska spridning gör att vi alltid kan minimera transporterna till kalkningsprojekten.

Se mera.  nordkalk.com

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu