Sjökalkning

Rinnande vatten, Sjöar, Våtmarker

Rinnande vatten

Kalkning direkt i rinnande vatten (bäckar, åar, älvar).

Läs mer

Rinnande vatten

Kalkning direkt i rinnande vatten (bäckar, åar, älvar ) sker med stationära doseringsanläggningar. Dessa består i huvudsak av en silo som innehåller kalk och en doserare som tillför exakt den mängd kalk som behövs. Kalkningsmedlet är finmalt kalkstensmjöl 0 – 0,2 mm.

Doserarna utrustas med Movab Magna, ett webb-baserat driftövervakningsprogram. Anläggningarna kan fås i en mängd varianter, se vidare under Kalkdoserare.

Sjöar

Kalkning av sjöar utförs med båt eller helikopter.

Läs mer

Sjöar

Kalkning av sjöar utförs med båt eller helikopter. Vilket man väljer beror på sjösättningsmöjligheterna och vilken kalkvolym som skall spridas. Är kalkgivan mindre än 5 – 10 ton blir helikopterspridning billigare, om helikoptern är i närheten.

Det vanligaste kalkmedlet till sjöar har varit finmalt kalkstensmjöl, 0 – 0,2 mm. De senare åren har det skett en övergång till grövre dammfri produkt (Optimix) när det gäller helikopterspridning. För spridning med båt är den dominerande produkten fortfarande kalkstensmjöl. Under rubriken Kalka själv ger vi några tips och råd till dig som vill kalka på egen hand.

Våtmarker

Kalkning av våtmarker eller utströmningsområden.

Läs mer

Våtmarker

Kalkning av våtmarker eller utströmningsområden sker uteslutande med helikopter. Kalkningsmedlet är en grövre fraktion än den som används i sjöar. Movabs våtmarkskalk heter Optimix och består av kalkstensmjöl 0,2 – 1,0 mm och vattenverksgranuler.

Granulen kommer från avhärdningsprocessen i vissa vattenverk tex. Vomb, Bulltofta och Uppsala och är en recyclingprodukt som inte påverkar miljön vid framställningen. Optimix är dammfri vid spridning.

För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Kalk hjälper till att återställa balansen efter decenniers försurande utsläpp och nedfall. Det krävs kunskap och erfarenhet för att utföra en lyckad kalkning och effektivitet i genomförandet så att resurserna nyttjas på bästa möjliga sätt. En bra kalkspridningsplanering är en förutsättning för ett gott resultat.

Vi utför kalkbehandling med helikoptrar, specialbyggda båtar och stationära kalkdoseringsanläggningar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är ytvattenkalkning mot försurning och efterbehandling av dagbrottssjöar och sandmagasin inom gruvindustrin i Sverige, Finland och Tyskland.

Movab bildades 1977 och är fortfarande det ledande miljökalkningföretaget.

Kalkar mot försurning

Värnar om våra vatten

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu