Transporter

Br.  Augustssons Åkeri AB är Movabs huvudtransportör av kalk till helikopter och doserare. Åkeriet startade 1947 och inledde i mitten av 1980-talet ett samarbete med Movab. Åkeriet har en modern fordonspark med bilar som lastar upp till 43 ton.

Bilarna som levererar till Movab är specialanpassade för att klara körning i svår terräng, de är ofta utrustade med tandemdrift för bättre framkomlighet på små, backiga skogsvägar. Nya bilar är utrustade med miljömotorer av senaste euruklass.

Br. Allerts Bulk & Miljökalkning AB transporterar med egna bilar till båtspridningarna och till några doserare. Allerts bilar håller samma höga standard som Augustssons.

LBC Frakt i Värmland AB svarar för större delen av leveranserna från Orsafabriken. Merparten av transporterna går till doserare i norra Sverige. Även här är bilstandarden av hög klass med bla. senaste version av euromotorer.

Se mera:  augustssonakeri.se     lbcfrakt.com

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu