Välkommen till Movab.

SVERIGES LEDANDE MILJÖKALKNINGSFÖRETAG

För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Välkommen till Movab.

SVERIGES LEDANDE MILJÖKALKNINGSFÖRETAG

För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Kalk hjälper till att återställa balansen efter decenniers försurande utsläpp och nedfall.

För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten. Bilden är tagen av Anders Svanberg, Myrica AB.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Sjökalkning

För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Kalkdoserare

Movab har uthålligt, för att inte säga envist, hållit fast vid och utvecklat kalkning med doserare som ett effektivt sätt att kalka rinnande vattendrag

Kalka själv

Här finns produkter och metoder för dej som vill göra en egen pH-justering av vatten i egen brunn eller kräftdamm.

Läs mer

» Spridningsplan

» Movab Magna

» Publikationer

» Movab the Movie

» Nyheter

» Facebook

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu