Helikopter

Laroy Flyg utför all helikopterspridning åt Movab. Bolaget bildades ursprungligen 1976 och inledde ett samarbete med Movab redan 1981 för att uteslutande ägna sig åt kalkning.

Efter en tid av annan ägare förvärvade Leif Månsson bolaget och Laroy blev återigen Movabs kalkspridare. Laroy är det helikopterbolag som har den absolut längsta erfarenheten av kalkspridning i Sverige.

Laroy Flyg opererar helikoptrar av typen ECUREIL, AS 350 B3 som är den helikopter som lyfter mest i förhållande till sin egenvikt.

Se mera: laroyflyg.se

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu