Entreprenad

Movab projekterar, bygger och levererar nyckelfärdiga kalkdoserare.

När du tror att kalkdoserare kan vara det bästa sättet att angripa ett försurningsproblem, kontakta Movab.
Vi har experter som hjälper dej från början med optimal placering, rätt silovolym och lossningsplats. Skall doseraren vara nätansluten eller köras med sol- och vindkraft? Vi tar fram förslag. Vi räknar och ger dej en budgetoffert för att söka anslag. Om du så önskar kan Movab hjälpa till med finansieringen. All projektering är från Movabs sida kostnadsfri.

När alla specifikationer är klara får du en totaloffert med fast pris som omfattar hela processen från markarbeten och fundament till drifttagning och slutbesiktning. Utbildning för skötsel och driftövervakning ingår naturligtvis också.

Byggarbetet utförs av ett komplett arbetslag med lång erfarenhet som med egen utrustning utför alla moment. Här  finns hög kunskap om markarbeten, formning och gjutning av det hållfasthetsberäknade fundamentet. Behörig elektriker är en självklarhet. Den enda tjänsten som hyrs in är mobilkranen som reser och placerar doseraren på fundamentet. Där är det den utbildade kranföraren som är säkerhetsansvarig.

Efter montering och anslutning av el och vatten efterbehandlas marken enligt beställarens önskemål.

Efter påfyllning av kalk är nu doseraren klar att tas i drift. Kunden, eller utsedd personal, får nu utbildning i handhavande av kalkdoseraren och Movab Magna driftövervakning. Tid bestäms för slutbesiktning och efter eventuella justeringar övergår anläggningen i beställarens ägo med två års garanti. Under byggtiden ansvarar Movab för alla försäkringar. Efter garantitidens utgång kan Movab erbjuda kundanpassade serviceavtal.

Movab Magna

Webbaserad driftövervakning för kalkdoserare.

Läs mer

Kalkdoserare

Läs om våra kalkdoserare.

Läs mer

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu