Gruvor

Movab har lång erfarenhet av efterbehandling av nedlagda gruvområden. Gruvindustrins målsättning är att alltid använda bästa tillgängliga teknik. Våra båtar har avancerad sjösättnings- och spridningsteknik.

Genom en sofistikerad sjösättningsanordning kan även svårtillgängliga objekt spridas. Båtarna är utrustade med kraftiga pumpar och ejektorer där kalken blandas med vatten till en dammfri slurry. Spridningsbredden är 40 – 50 meter och slurrykoncentrationen är steglöst reglerbar för att nå bästa möjliga resultat. Vi sprider oftast kalkstenmjöl och släckt kalk men kan även hantera osläckt kalk och de flesta andra kemikalier i pulverform. En av våra båtar är utrustade för att hantera flytande produkter som tex. aluminiumsulfat.

I Sverige behandlas framför allt dagbrottssjöar och sandmagasin under ett övergångsskede för att säkerställa ett pH som fäller ut de resthalter av metaller som finns kvar i systemet.

Efterbehandling av dagbrottssjöar från nedlagd kolbrytning i Tyskland kräver stora resurser och avancerad teknik. Brotten kan vara stora, upp till 10 km2  och med ett ingångs-pH på 2,9.

Vid största enskilda behandlingen, hittills, spred Movab 16 000 kalkstensmjöl.

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu