Vi är ute på inspektionsrunda. Här är vi vid en solcellsdriven doseraranläggning.

Århultsbäcken i Ängelholm.