Nyheter

Lönsholma kalkdoserare

Hässleholms kommun. Vi konstaterar att vattennivån är väldigt låg. Nu hoppas vi på lite regn.

Movab

Vi är ute på inspektionsrunda. Här är vi vid en solcellsdriven doseraranläggning. Århultsbäcken i Ängelholm.

i

Spridningsplan

Movab AB

För att och skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven, i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Sverige har snart kalkat mot försurning i fyra decennier. Det har Movab också!

Adress

Pilåkersgatan 32 A
261 41 Landskrona

Telefon

0418-43 75 50

Mejl

info@movab.nu