Sjökalkning


För att skapa en långsiktigt hållbar natur- och kulturmiljö måste vi hjälpa naturen på traven i väntan på att försurande ämnen skall sluta läcka ut i våra vatten.

Kalk hjälper till att återställa balansen efter decenniers försurande utsläpp och nedfall. Det krävs kunskap och erfarenhet för att utföra en lyckad kalkning och effektivitet i genomförandet så att resurserna nyttjas på bästa möjliga sätt. En bra kalkspridningsplanering är en förutsättning för ett gott resultat.

Vi utför kalkbehandling med helikoptrar, specialbyggda båtar och stationära kalkdoseringsanläggningar. Våra huvudsakliga verksamhetsområden är ytvattenkalkning mot försurning och efterbehandling av dagbrottssjöar och sandmagasin inom gruvindustrin i Sverige, Finland och Tyskland.

Movab bildades 1977 och är fortfarande det ledande miljökalkningföretaget.Fastmark

Under sent 1900-tal och i början och i början av 2000-talet utfördes storskaliga försök

Läs mer
Rinnande vatten

Kalkning direkt i rinnande vatten (bäckar, åar, älvar ) sker med fasta doseringsanläggningar.

Läs mer
Sjöar

Kalkning av sjöar utförs med båt eller helikopter. Vilket man väljer beror på

Läs mer


Våtmarker

Kalkning av våtmarker eller utströmningsområden sker uteslutande med helikopter.

Läs mer