Movab vid Saxtorpssjöarna i Skåne. Br Allert sprider kaliumklorid för att utrota den invasiva vandrarmusslan.
Här sprider Movab med BR Allerts kaliumklorid för att utrota den invasiva Vandrarmussla i Saxtorpssjöarna

Publicerat den:

2023-03-28
Här sprider Movab med BR Allerts kaliumklorid för att utrota den invasiva Vandrarmussla i Saxtorpssjöarna
Här kommer Movab med Br Allerts som kör båtarna för att utrota den invasiva vandrarmusslan