Mycket vatten i våra marker. Översvämning längs Lagan. Vi jobbar för fullt för att hålla kalkstationerna i gång.

Publicerat den:

2020-02-28